Hívás most!


Villamos táplálású menekülési útirány jelző biztonsági jelek

A belügyminiszter módosított 54/2014 (XII. 5.) BM. rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján:

Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer

(1) Biztonsági világítást kell létesíteni
a) a KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán,
b) óvoda, iskola, gyermekjóléti, gyermekfoglalkoztató, kényszertartózkodásra szolgáló intézmény menekülési útvonalán,
c) átmeneti védett térben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
d) biztonsági felvonó előterében,
e) tűzoltósági beavatkozási központban és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
f) tűzeseti főkapcsolót tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
g) tűzjelző központ helyiségében és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
h) beépített tűzoltó berendezés elzáró szerelvényét tartalmazó helyiségben és a tűzoltó egységek részére a helyiség megközelítésére használt útvonalon,
i) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben,
j) ahol e rendelet előírja és
k) ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés biztosítása érdekében előírja.

(2) Kívülről vagy belülről megvilágított magasan, vagy ha nem lehetséges, középmagasan elhelyezett menekülési jeleket kell létesíteni
a) az AK, KK és MK osztályú épület menekülési útvonalán vagy
b) a 100 fő feletti befogadóképességű helyiségben.

(3) Alacsonyan telepített menekülési jeleket kell létesíteni – a füstmentes lépcsőházak kivételével – a magasan telepített biztonsági jelek kiegészítéseként
a) az 1000 fő feletti befogadóképességű helyiség menekülési útvonalán vagy
b) ahol e rendelet előírja.

(4) A (2) bekezdésben előírt menekülési jelek megvilágításának a használat időtartama alatt folyamatos üzeműnek kell lennie abban az épületrészben, ahol a menekülő személyek nem rendelkeznek helyismerettel.

(5) Pánik elleni világítást kell létesíteni
a) tömegtartózkodásra szolgáló helyiségben és
b) a nem menthető vagy előkészítéssel menthető személyek elhelyezésére szolgáló helyiségekben.

(6) Menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni
a) 3000 fő feletti befogadóképességű helyiség menekülési útvonalán és
b) ott, ahol a tűzvédelmi szakhatóság a menekülés biztosítása, a füstfejlődés jellemzői alapján előírja.
Biztonsági jel lehet kívülről vagy belülről megvilágított vagy utánvilágító jel, amely legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig és mértékben alkalmas a céljának megfelelő fény kibocsátására.


 

Az MSZ EN 1838 konkrétan meghatározza, hogy:

“A biztonsági világításnak a menekülést szolgáló működési ideje legalább 1 óra legyen”

 Az ellenőrzés végrehajtásának konkrét módját a Biztonsági világítási rendszerekről szóló MSZ EN 50172:2005 szabvány írja le.

A 7.2.3 bekezdés szerint havonta:

Minden lámpatestet és minden belülről megvilágított kijáratjelzőt tartalékvilágítási üzemmódba kell kapcsolni a normálvilágítás tápellátásának szimulált meghibásodásával, annyi időre, amennyi elegendő arra, hogy meg lehessen győződni arról, hogy minden lámpa világít.

A vizsgálat alatt ellenőrizni kell a lámpatestek és jelzések meglétét, tiszta állapotát és helyes működését.

A vizsgálati idő végén helyre kell állítani az üzemi világítás tápellátását és ellenőrizni kell valamennyi jelzőlámpát vagy jelzőeszközt abból a célból, hogy meggyőződjünk: jelzik az üzemi táplálás visszatértét.

A 7.2.4 bekezdésben előírja, hogy a 7.2.3 szerinti ellenőrzést évente egyszer úgy kell végrehajtani, hogy a vizsgálat időtartama a készülékek teljes névleges működési ideje legyen.

Az MSZ EN 50172 a naplózásra is ad előírást:

“A naplót a bérlő/tulajdonos által megbízott felelős személy gondozásában a létesítmény helyszínén kell tárolni, a naplót a kellő felhatalmazással rendelkező személy részére ellenőrzés céljából könnyen hozzáférhetővé kell tenni.”

A dokumentáláshoz célszerű:

  • A készülékeket egyedi sorszámmal beazonosítani és ezt a sorszámot a készülékekre is jól láthatóan, tartósan feliratozni.
  • Az ellenőrzési naplóban szövegesen rögzíteni az egyes készülékek elhelyezését.
  • Konkrétan meghatározni, hogy az üzemi világítás üzemzavarát mely kapcsolóelemek működtetésével kell szimulálni.
  • Ezek után a naplóban, a táblázatba bejegyezni az ellenőrzés időpontját és az ellenőrző személy aláírását.

A telepítés helye:

         Vizsgálat: Tűzvédelmi főkapcsolóval történő feszültségmentesítés után

2014.

1.

2.

3.

4.

Január …

Február …

Március …

Április …

Május …

Június …

Július …

Augusztus …

Szeptember …

Október …

November …

December …